Veranderende arbeidsmarktverhoudingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met betuwe65plus MVO met 65plussersBetuwe65plus signaleert diverse maatschappelijke ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de arbeidsmarktsituatie in de Betuwe e.o. Factoren als vergrijzing, het besef van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en technologische ontwikkeling vragen een andere manier van kijken naar het beschikbare arbeidspotentieel. De arbeidsmarkt is aan grote en snelle veranderingen onderhevig. Het verschil tussen jongeren en ouderen, lijkt nauwelijks te veranderen. Het is daarom noodzakelijk om met een andere blik naar werk, het arbeidspotentieel en de arbeidsverhoudingen te kijken. Door in gesprek te blijven met onze klanten, 65plus uitzendkrachten, eigen medewerkers en andere betrokkenen, vergroten we onze inzichten en kunnen wij een waardevolle speler zijn in deze uitdagende markt. MVO met 65plussers van Betuwe65plus Uitzendbureau.