Betekenisvol ouder worden

Nationale DenkTank 2023

 

Betuwe65plus heeft een actieve rol gespeeld met een interview over het thema ‘betekenisvol ouder worden’ binnen de Nationale DenkTank 2023.

Als onderdeel van deze jaarlijkse initiatieven streeft de Nationale DenkTank naar concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar stond de vergrijzingsgolf centraal, waarbij een diverse groep van twintig studenten, jonge werkenden en promovendi, waaronder betuwe65plus, zich boog over de vraag hoe ouderen in deze context betekenisvol ouder kunnen worden en hoe een inclusieve samenleving voor ouderen eruit zou moeten zien.

Het interview weerspiegelt de samenwerking met diverse partners en experts, waaronder vertegenwoordigers uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en ouderen zelf. Het rapport waar betuwe65plus aan heeft bijgedragen, presenteert de belangrijkste bevindingen uit de analysefase van dit boeiende initiatief.

 

 

Deel dit bericht

Deel dit bericht via Facebook!